Πληροφορίες

Εκτύπωση

H i-nrg.gr είναι μία εταιρία που δραστηριοποιείται στην μελέτη, την εμπορία και την κατασκευή συστημάτων που αφορούν την διαχείριση, την παραγωγή και εξοικονόμησης ενέργειας.

Απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρηματίες, καθώς το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρει καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειακών εφαρμογών σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και κτίρια, καθώς και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και αγροτικές μονάδες.

Η εταιρία εδρεύει στην Κέρκυρα, οπού και δραστηριοποιείται κυρίως, ενώ υπάρχει δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών της εκτός του νησιού.

Η i-nrg.gr δραστηριοποιείται στην αγορά που απευθύνεται με αίσθημα ευθύνης, τόσο με την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών όσο και με ευαισθησία στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Στόχος μας είναι η αναζήτηση και υλοποίηση λύσεων σε ενεργειακά ζητήματα, που να ικανοποιούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις ανάγκες του πελάτη μας από πλευράς ποιότητας, κόστους και οικολογικών αξιών.

Έχοντας αντιληφτεί το μέγεθος της καταστροφής του περιβάλλοντος τον τελευταίο αιώνα, ο άνθρωπος αρχίζει να αποκτά περιβαλλοντική συνείδηση. Ο προβληματισμός για το περιβάλλον γίνεται ολοένα και εντονότερος. Ο άνθρωπος υιοθετεί πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον, και αρχίζει να εξετάζει τις επιπτώσεις των δράσεών του σε αυτό. Η ανακύκλωση, η χρήση ανανεώσιμών πηγών ενέργειας και η αίσθηση οικονομίας σε υλικά και ενέργεια, αποτελούν βασικές αρχές της περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιημένης συμπεριφοράς.

Πέρα όμως από τα καθαρά οικολογικά κίνητρα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της  i-nrg.gr αποτελούν και σημαντικές οικονομικές λύσεις. Δεν επικαλούμαστε μόνο την οικολογική ευαισθησία των πελατών μας, παρέχουμε λύσεις που αξιολογούνται με τον ρυθμό απόσβεσής τους και που αποτελούν καθαρά κερδοφόρες επενδύσεις, δεδομένης και της κρατικής στήριξης σε τέτοιες προσπάθειες.